Ny lovgivning under udarbejdelse vil nu gøre det dyre for os Danske som evt vender til bage til Danmark permanent eller midlertidigt.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en ny skatteaftale, som - hvis den bliver vedtaget - vil udelukke mange udlandsdanskere fra dagpengesystemet. Heriblandt en række af Danes Worldwides medlemmer, hvilket bekymrer generalsekretær Anne Marie Dalgaard:
"Som aftalen foreligger, vil det straffe tusindvis af danskere, der i de seneste mange år har opholdt sig mere end 12 måneder i udlandet og som hjemme igen på det danske arbejdsmarked eventuelt bliver ramt af arbejdsløshed. Det gæ lder fx danske forskere, der i en periode arbejder i en forskningsinstitution uden for EU, og som fem år efter tilbagevenden til Danmark bliver arbejdsløse i en kortere eller længere periode," ...... siger generalsekretæren i en pressemeddelelse.

Du kan læse Danes Worldwides pressemeddelelse om regeringen og Dansk Folkepartis forslag HERE,